Akciğer Filmi (35×35)

Göğüs Filmi (6 Ayda Bir)Akciğer Filmi(35*35) ; Tozlu işlerde çalışacak işçiler, işe alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılacak ve her 6 ayda bir, göğüs radyografileri alınacaktır. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile cilt hastalığı görülenler, bu işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:76/6)
Temel olarak mesleki akciğer hastalıklarını dört grupta incelemek mümkündür.
1) Mesleki havayolu hastalıkları
2) Pnömokonyozlar
3) Hipersensitivite pnömonisi
4) Akut toksit inhalasyon sendromları
Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez 35×35 cm boyutunda göğüs radyografileri çekilerek bir radyoloji uzmanı tarafından, çalışma ortamındaki mesleki riskler göz önünde tutularak değerlendirilip raporlandırılır. Tozlu ortamda çalışan işçilerin ise peryodik olarak sağlık muayeneleri yapılır ve her altı ayda bir göğüs radyografileri tekrarlanır Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları görülen kontrol ve tedavi altına alınacaktır. Çekilen akciğer grafileri en az iki yıl boyunca saklanacaktır.

Giriş